Τηλ.: +357 22889800 - Email: chamber@ccci.org.cy

header2

Η πρωτοβουλία για την Ασφαλή Χρήση των Φυτοπροστατευτικών προϊόντων με λίγα λόγια

Ο στόχος του προγράμματος για την Ασφαλή Χρήση των Φυτοπροστατευτικών Προϊόντων (Φ.Π.) είναι η μείωση του κίνδυνου έκθεσης του χρήστη στα Φ.Π. και επομένως η προστασία της υγείας του. Αυτός ο στόχος επιτυγχάνεται μέσω πρωτοποριακών μεθόδων εφαρμογής των Φ.Π. καθώς επίσης και με την εφαρμογή τρόπων προστασίας που μειώνουν ή αποτρέπουν την έκθεση του χρήστη.

Τα μέρη του σώματος που συνήθως εκτίθενται περισσότερο κατά τη διάρκεια της χρήσης Φ.Π. είναι τα πόδια, τα χέρια και το πρόσωπο. Γι’ αυτό η χρήση των κατάλληλων μέσων προστασίας είναι απαραίτητη. Μεγάλη προτεραιότητα αποτελεί επίσης η ενημέρωση των χρηστών Φ.Π. σε ότι αφορά στην προστασία του περιβάλλοντος.

Στο πρόγραμμα αυτό, εκτός από την Κύπρο, συμμετέχουν κι άλλες Ευρωπαϊκές χώρες όπως η Ελλάδα, η Ισπανία, η Πορτογαλία, η Ιταλία, η Γαλλία, η Ρουμανία και η Πολωνία.

Για τους σκοπούς του προγράμματος έχουν δημιουργηθεί επιτροπές, στις οποίες συμμετέχουν ειδικοί σε θέματα ασφαλείας από τις εταιρείες-μέλη, καθώς και προσωπικό του εκάστοτε εθνικού συνδέσμου. Στην Κύπρο, το πρόγραμμα συντονίζεται από τον Κυπριακό Σύνδεσμο Φυτοπροστασίας (ΚΥ.ΣΥ.Φ.) σε συνεργασία με τον Ευρωπαϊκό Σύνδεσμο Φυτοπροστασίας.

Τα στάδια και η διαδικασία που ακολουθήθηκαν στο πρόγραμμα αφορούσαν αρχικά την καταγραφή και αξιολόγηση της υπάρχουσας κατάστασης, στη συνέχεια τη μελέτη και ανάπτυξη μέσων ατομικής προστασίας κατάλληλων για τις συνθήκες που επικρατούν στην Κύπρο και τις ανάγκες των Κυπρίων αγροτών και τέλος την επικοινωνία για ευαισθητοποίηση και δημιουργία συνείδησης των αγροτών πάνω σε θέματα ατομικής ασφάλειας.

Το πρόγραμμα βρίσκεται σε συνεχή εξέλιξη και αναμένεται να ευαισθητοποιήσει ακόμη περισσότερο τον Κύπριο αγρότη. Το πρόγραμμα άρχισε με τις πατάτες στην Ξυλοφάγου και είχε ιδιαίτερη επιτυχία.

Επιπρόσθετα, κατά την διάρκεια του προγράμματος προωθούνται νεότερες τεχνικές που σκοπό έχουν να βελτιώσουν την αποτελεσματικότερη και ασφαλέστερη χρήση των Φ.Π. Για παράδειγμα, στην περίπτωση των πατατοφυτειών βρέθηκε ότι οι πατατοπαραγωγοί θα είχαν αποτελεσματικότερη καταπολέμηση του περονόσπορου της πατάτας εάν χρησιμοποιούσαν ειδικά για την πατάτα ακροφύσια (potato nozzles). Τα ακροφύσια προσφέρουν καλύτερη κάλυψη του φυλλώματος και επομένως μεγαλύτερη προστασία από τον περονόσπορο, που αποτελεί ακόμη την μεγαλύτερη απειλή για τον πατατοπαραγωγό. Μια άλλη σοβαρή διαπίστωση που θα βοηθούσε τον αγρότη να κερδίσει χρόνο αλλά και να έχει οικονομικό όφελος είναι η μείωση του ψεκαστικού υλικού από 100 λίτρα/δεκάριo σε 50-70 λίτρα /δεκάριo, αφού βέβαια προηγηθεί η κατάλληλη βαθμονόμηση του ψεκαστήρα.

Η δεύτερη μεγαλύτερη επιτυχία του προγράμματος αφορούσε την αμπελοκαλλιέργεια. Μετά από την κατάργηση των σκονισμάτων για λόγους μειωμένης αποτελεσματικότητας αλλά και για λόγους υγείας των αμπελουργών και προστασίας του περιβάλλοντος, θα έπρεπε να εξευρεθούν άλλοι υπαλλακτικοί και αποτελεσματικοί τρόποι εφαρμογής των Φ.Π. (Βλ. Φωτ. Αρ.1).

Η προσπάθεια αυτή άρχισε εδώ και τρία χρόνια και συνεχίζεται και εφαρμόζεται πάντοτε με την αγαστή συνεργασία του Τμήματος Γεωργίας.

Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι οι αμπελουργοί ανάλογα με το ανάγλυφο της αμπελοκαλλιέργειας και την πυκνότητα φύτευσης έχουν τη δυνατότητα να εφαρμόσουν τα Φ.Π. είτε με επινώτιο μηχανοκίνητο ψεκαστήρα (Φωτ. Αρ.2) είτε μηχανοκίνητο νεφελοψεκαστήρα (Φωτ. Αρ.3) με εξίσου καλά αποτελέσματα.

asfalisi1
asfalisi2
asfalisi3