Τηλ.: +357 22889800 - Email: chamber@ccci.org.cy

ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ (ΚΥΣΥΦ)

ccpa handsO Κυπριακός Σύνδεσμος Φυτοπροστασίας (ΚΥΣΥΦ), μέλος του Ευρωπαϊκού Συνδέσμου Φυτοπροστασίας (ECPA) και της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας (Crop Life International), υποστηρίζει και προωθεί την ασφαλή και ορθολογική χρήση των φυτοπροστατευτικών προϊόντων στον γεωργικό τομέα και την εφαρμογή των Κωδίκων Ορθής Γεωργικής Πρακτικής. Η διασφάλιση της παραγωγής τροφίμων υψηλής ποιότητας και η αποτελεσματική προστασία των γεωργών, των καταναλωτών και του φυσικού περιβάλλοντος αποτελούν βασική προτεραιότητα του ΚΥΣΥΦ. Περισσότερα...
Τα γεωργικά φάρμακα που κυκλοφορούν σήμερα στην αγορά και έχουν εγκριθεί βάσει ευρωπαϊκής νομοθεσίας είναι ασφαλή. Η επικινδυνότητά τους εξαρτάται από τις ποσότητες και τον τρόπο που χρησιμοποιούνται στο χωράφι. Το κλειδί για την επιτυχία της ολοκληρωμένης διαχείρισης της καλλιέργειας είναι ο ίδιος ο παραγωγός.

 

home asfalis xrisi

ΑΣΦΑΛΗΣ ΧΡΗΣΗ

Ο στόχος του προγράμματος για την Ασφαλή Χρήση των Φυτοπροστατευτικών Προϊόντων (Φ.Π.) είναι η μείωση του κίνδυνου έκθεσης του χρήστη στα Φ.Π. και επομένως η προστασία της υγείας του.

Περισσότερα...
home stop farmaka

ΠΑΡΑΝΟΜΑ ΦΥΤΟΦΑΡΜΑΚΑ

Η εμπορία παράνομων φυτοπροστατευτικών προϊόντων και το παράνομο εμπόριο από το κατεχόμενο μέρος της πατρίδας μας μπορεί να θέσει στους πιο κάτω κίνδυνους αγρότες, αταναλωτές και περιβάλλον.

Περισσότερα...
home diaxirisi kenon

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΕΝΩΝ

Στην ανακύκλωση αντί στα σκουπίδια οι κενές συσκευασίες φυτοφαρμάκων. Πρωτοβουλία του ΚΥΣΥΦ με στόχο την προστασία της δημόσιας υγείας και του περιβάλλοντος.

Περισσότερα...