Τηλ.: +357 22889800 - Email: chamber@ccci.org.cy

header5

Ο ΚΥΣΥΦ υποστηρίζει την εφαρμογή Ολοκληρωμένων Προγραμμάτων Διαχείρισης των καλλιεργειών καθώς επίσης και την Ορθή Γεωργική Πρακτική που έχουν εξαγγείλει όλες οι χώρες μέλη της ΕΕ ως επίσημη πολιτική στο γεωργικό τομέα διότι μέσα σε αυτά τα προγράμματα η υγειά των καταναλωτών είναι εξασφαλισμένη.

Τα ολοκληρωμένα προγράμματα αναφέρονται ρητώς στη νέα Οδηγία 128/2009 και η εφαρμογή τους αποτελεί υποχρέωση όλων των κρατών μελών Οι γενικές αρχές όπου στηρίζεται η ολοκληρωμένη διαχείριση Φ.Π περιγράφεται στο πιο κάτω κείμενο της ΕΕ. Στο πιο κάτω κείμενο αναφέρονται οι βασικές αρχές των ολοκληρωμένων προγραμμάτων.

IPM EU