Τηλ.: +357 22889800 - Email: chamber@ccci.org.cy

header6

Η χρήση γεωργικών φαρμάκων κατέχει πρωταρχικό ρόλο στις σύγχρονες μεθόδους φυτοπροστασίας και συμβάλλει σημαντικά στην προστασία και την ποιότητα των γεωργικών προϊόντων. Γι’ αυτό και πρέπει να δίνεται ιδιαίτερη σημασία στον έλεγχο της ποιότητας των φυτοφαρμάκων αλλά και στον έλεγχο της χρήσης τους στο επίπεδο του παραγωγού.

Γεωργοί προστατέψτε τη σοδειά σας, προστατεύοντας τον εαυτό σας. Με 12 απλά βήματα μπορείτε να θωρακίσετε την υγεία σας αυξάνοντας ταυτόχρονα την παραγωγή και βελτιώνοντας την ποιότητα των αγροτικών σας προϊόντων.
 
1. Ανάγνωση της ετικέτας.
Διαβάστε την ετικέτα του φυτοπροστατευτικού προϊόντος προτού το χρησιμοποιήσετε. Αναγράφει όλες τις απαραίτητες πληροφορίες και οδηγίες για τη σωστή χρήση και τις συστάσεις ασφαλείας.
2. Συντήρηση και ρύθμιση του ψεκαστήρα.
Η συντήρηση και ρύθμιση του ψεκαστήρα προσφέρει κέρδος στον παραγωγό, ενώ η λανθασμένη χρήση έχει σαν αποτέλεσμα απώλεια του ψεκαστικού υλικού και ταυτόχρονα μειωμένη αποτελεσματικότητα.
3. Προσθήκη φυτοφαρμάκων κατευθείαν στο ντεπόζιτο νερού του ψεκαστήρα.
Η τοποθέτηση των γεωργικών φαρμάκων κατευθείαν στα ντεπόζιτα νερού των ψεκαστήρων παρέχει μεγαλύτερη ασφάλεια και μειώνει τον κίνδυνο διαρροής ψεκαστικού υλικού στο έδαφος.

 

4. Τριπλό ξέπλυμα των κενών συσκευασιών.
Ξεπλύνετε τρεις φορές τις κενές συσκευασίες με καθαρό νερό και αδειάστε το περιεχόμενο στο ψεκαστικό βυτίο. Με τον τρόπο αυτό εκμεταλλεύεστε όλη την ποσότητα του προϊόντος, περιορίζετε τα υπολείμματα στη συσκευασία και βοηθάτε στη διαχείριση των κενών συσκευασιών.
5. Διαχείριση ξεπλύματος ψεκαστήρων.
Μην ξεπλένετε τον ψεκαστήρα στο ίδιο σημείο του χωραφιού. Αραιώστε το υπόλοιπο του ψεκαστικού υλικού και εφαρμόστε το σε άλλη καλλιέργεια ή δημιουργήστε ειδικό χώρο στο κτήμα σας, τις λεγόμενες βιοκλίνες, όπου θα ξεπλένετε τα υπόλοιπα των ψεκασμών χωρίς να υπάρχει κίνδυνος μόλυνσης των εδαφών και των υπογείων υδάτων.
6. Προστασία κατά την παρασκευή και εφαρμογή του ψεκαστικού υγρού.
Προστατευθείτε κατά την παρασκευή του ψεκαστικού υγρού. Είναι απαραίτητο να φοράτε φόρμα εργασίας, γάντια πάνω από τη φόρμα, προσωπίδα και μπότες. Κατά τη διάρκεια της εφαρμογής του φυτοπροστατευτικού προϊόντος χρησιμοποιείτε πιστοποιημένα μέσα ατομικής προστασίας.

 

7. Καθαρισμός των μέσων ατομικής προστασίας.
Καθαρίζετε σχολαστικά όλα τα μέσα ατομικής προστασίας ύστερα από κάθε ημέρα εργασίας. Ακολουθείτε πάντα πιστά τις οδηγίες καθαρισμού του κατασκευαστή.
8. Πλύσιμο των γαντιών.
Το πλύσιμο παρατείνει το χρόνο ζωής των γαντιών. Εάν δεν πλυθούν, υπολείμματα των προϊόντων διεισδύουν στο εσωτερικό τους και ενδέχεται να έρθουν σε επαφή με τα χέρια.
9. Ντους μετά την εφαρμογή.
Για ν’ αποφύγετε κάθε πιθανό κίνδυνο, για εσάς ή τους γύρω σας, πρέπει να κάνετε πάντοτε ντους ύστερα από κάθε ψεκασμό, να πλένεστε σχολαστικά με νερό και σαπούνι και να φοράτε καθαρά ρούχα.

 

10. Ανανέωση των μέσων ατομικής προστασίας.
Ανανεώνετε τακτικά τα μέσα ατομικής προστασίας (φόρμα εργασίας, γάντια, μπότες, προσωπίδα, μάσκα, γυαλιά, καπέλο και ποδιά). Αντικαθιστάτε αμέσως τα ελαττωματικά ή χαλασμένα μέρη.
11. Μέτρα σε περίπτωση ατυχήματος.
Σε περίπτωση ατυχήματος αφαιρέστε αμέσως τα ρούχα. Πλύνετε απευθείας με νερό και σαπούνι την περιοχή που εκτέθηκε στο φυτοπροστατευτικό προϊόν. Λάβετε προφυλάξεις για να αποφύγετε να συμβεί ξανά.
12. Ιατρική βοήθεια σε περίπτωση αδιαθεσίας.
Ζητήστε ιατρική βοήθεια εάν αισθανθείτε αδιαθεσία κατά τη διάρκεια ή μετά την εφαρμογή του ψεκαστικού υγρού. Δείξτε στον γιατρό την ετικέτα του προϊόντος. Περιέχει τις απαραίτητες πληροφορίες για την ανάλογη θεραπεία.