Τηλ.: +357 22889800 - Email: chamber@ccci.org.cy

header psekastiron

asfalis xrisi vathnomonis pekkasΒαθμονόμηση, είναι η διαδικασία που περιλαμβάνει το σύνολο των ρυθμίσεων του ψεκαστικού μηχανήματος, κατά την οποία υπολογίζεται με ακρίβεια η πραγματική ποσότητα του σκευάσματος που θα εφαρμοστεί σε δεδομένη καλλιέργεια – στόχο και σε δεδομένη έκταση γης.

Η βαθμονόμηση διενεργείται από τον χρήστη του ψεκαστικού μηχανήματος, σε αντίθεση με την τακτική επιθεώρηση του ψεκαστικού που γίνεται από εξουσιοδοτημένο σταθμό.

Επιθεώρηση και Βαθμονόμηση, αποτελούν τα δύο βασικά βήματα για έναν επι τυχημένο ψεκασμό. Γίνεται ξεκάθαρο ότι ένας επιθεωρημένος ψεκαστήρας δεν σημαίνει ότι είναι και βαθμονομημένος.

Ακόμη και ένα καινούργιο ή μόλις επιθεωρημένο ψεκαστικό μηχάνημα δεν μπορεί να κάνει αποτελεσματικό ψεκασμό χωρίς βαθμονόμηση. Για τη βαθμονόμηση του επινώτιου ψεκαστήρα (ώμου) ή/και ψεκαστήρα με πέκκα χειρός, λαμβάνονται υπόψη η ταχύτητα του ψεκαστή, η πίεση ψεκασμού, το ύψος ψεκασμού, η παροχή του ακροφυσίου και η δοσολογία του σκευάσματος.

Κάθε φορά που ένας ψεκαστήρας βαθμονομείται, δημιουργούνται αρχεία τα οποία μπορούμε να κρατάμε για μελλοντική χρήση σε πανομοιότυπες συνθήκες.

Διαβάστε περισσότερα (PDF)...